Awwwards

aktualności

Badanie FRIS – styl myślenia nauczyciela

Jako partner FRIS mamy przyjemność poinformować, że Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oœświaty oraz FRIS Style Myœślenia zapraszają nauczycieli do bezpłatnego udziału w projekcie „Styl Myśœlenia Nauczyciela”.

Jak piszą organizatorzy:

Celem badawczym projektu jest analiza związku Stylu Myśœlenia nauczyciela z jego stylem pracy, oczekiwaniami względem ucznia oraz stosowanymi metodami nauczania. Efektem projektu będzie zapoznanie nauczycieli z metodologią stylów myśœlenia, dostarczenie im indywidualnych informacji na temat własnego stylu myśœlenia oraz wskazówek jak praktycznie wykorzystać tę wiedzę w pracy w szkole.

W projekcie mogą uczestniczyć nauczyciele dzieci lub młodzieży pracujący w jednostkach ośœwiatowych od poziomu przedszkola do szkoły ponadgimnazjalnej (w tym szkolny pedagog i psycholog).

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, zapisy trwają do 31 paŸździernika 2016 r.

Tu można się zapisać.