Awwwards

rekomendacje

facylitacja

Pani Justyna Józefowicz wspierała jako coach proces budowania zespołu nowopowstałego Zarządu Federacji Stowarzyszeń Nauczycielskich, składającego się z pięciu osób. Wspomagała integrację członków Zarządu poprzez wspólne określenie misji, wizji i celu działania Federacji, a także zdefiniowanie partnerów, sprzymierzeńców oraz najbliższych działań do podjęcia.

Podczas spotkań szkoleniowych pani Justyna Józefowicz wykazała się profesjonalizmem, proponując wiele atrakcyjnych i skutecznych aktywności, które doprowadziły do realizacji oczekiwań w zakresie komunikacji w zespole, zbudowania zaufania i określenia priorytetów współpracy.

Panią Justynę Józefowicz cechuje cierpliwość, wytrwałość, spokój i empatia wobec wszystkich uczestników procesu coachingowego. Rekomendujemy Panią Józefowicz jako osobę godną zaufania i skuteczna w działaniu.

dr Małgorzata Piotrowska-Skrzypek, Prezes Federacji Stowarzyszeń Nauczycielskich