Awwwards

projekty

Mentoring dla przedsiębiorców. Konflikt ze wspólnikiem? Problemy z klientem?

Najwięcej przedsiębiorców zgłasza się do projektu w związku z problemami finansowymi, w tym nagłym wzrostem ilości zobowiązań i zagrożeniem niewypłacalnością. Druga największa grupa kłopotów to te związane z zarządzaniem oraz konfliktami pomiędzy właścicielami- mówi Katarzyna Gierczak Grupińska.

SZKOłA W ZMIANIE

FamilyEduNet

projekt międzynarodowy realizowany od III 2015 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rodzice w Edukacji, XarxaClau, FaPaC (Hiszpania)

Wchodzisz na most a tu…

projekt realizowany dla ENEA SA w partnerstwie z DKA Trening od VII 2015 do II 2016 r.

Szkoła w zmianie

projekt realizowany od I 2016 r. we współpracy z Fundacją Edukacja na Nowo