Awwwards

nowości

Mentoring dla przedsiębiorców. Konflikt ze wspólnikiem? Problemy z klientem?

Najwięcej przedsiębiorców zgłasza się do projektu w związku z problemami finansowymi, w tym nagłym wzrostem ilości zobowiązań i zagrożeniem niewypłacalnością. Druga największa grupa kłopotów to te związane z zarządzaniem oraz konfliktami pomiędzy właścicielami- mówi Katarzyna Gierczak Grupińska.

Dyskretna i bezpłatna pomoc dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji to najważniejsza wartość Early Warning Europe (EWE). Do projektu realizowanego przez Fundację Firmy Rodzinne (FFR) oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) mogą zgłaszać się nie tylko przedsiębiorcy, którzy wpadli w kłopoty, ale również ci, którzy przeczuwają ich nadejście. Prewencja jest tańsza niż leczenie.

Do projektu Early Warning może zgłosić się każdy przedsiębiorca, którego firma znalazła się w kłopotach lub który zaczyna dostrzegać pierwsze potencjalne trudności. Jak podkreślają zagraniczni eksperci, realizujący podobne przedsięwzięcia w Belgii i w Niemczech, nie warto czekać, aż problemy urosną. Wtedy zwykle jest już za późno na ich zniwelowanie.

Kontakt z konsultantem

Konsultant pełni rolę lekarza pierwszego kontaktu, diagnozując przyczynę problemu. Przeprowadza z przedsiębiorcą pogłębiony wywiad. Wspólnie spoglądają na firmę̨ z szerszej perspektywy i identyfikują obszary zagrożenia. Konsultant może udzielić bezpośredniej porady lub pokierować przedsiębiorcę do wykwalifikowanych w odpowiednich dziedzinach osób.

Efektem pracy z Konsultantem może być:

Praca z mentorem

Fundacja Firmy Rodzinne zaprosiła do projektu doświadczonych przedsiębiorców, którzy mają w sobie gotowość dzielenia się swoim doświadczeniem i wiedzą pro publico bono, większość z nich sama w przeszłości przeżywała trudności prowadząc własne firmy. Mentor będzie dla przedsiębiorcy towarzyszem zarówno w kłopotach jak i procesie niezbędnych zmian. Mentorzy przeszli specjalne warsztaty, dzięki którym udoskonalili umiejętności skutecznego pomagania innym.

38 mentorów, (którzy przeszli warsztaty procesu wyjścia z butów dyrektywnych właścicieli w skarpetki przyjaciela) otrzymało certyfikat Mentora Early Warning Europe. Dołączyli oni do międzynarodowego grona osób budujących kapitał społeczny przez dzielenie się swoim doświadczeniem i wiedzą. W obecnej chwili pod opieką mentorów znajdują się 32 firmy.

 

Spośród 60 firm, które zostały przeanalizowane przez konsultantów, tylko 2 zostały skierowane do doradcy upadłościowego. Przedsiębiorcy pod opieką mentorów i konsultantów starają się wspólnie o wyjście z kryzysu.

 

Najwięcej przedsiębiorców zgłasza się do projektu w związku z problemami finansowymi, w tym nagłym wzrostem ilości zobowiązań i zagrożeniem niewypłacalnością. Druga największa grupa kłopotów to te związane z zarządzaniem oraz konfliktami pomiędzy właścicielami- mówi Katarzyna Gierczak Grupińska.

 

Więcej informacji na temat projektu, a także link do formularza zgłoszeniowego można znaleźć na stronie internetowej Fundacji Firm Rodzinnych. Zgłoszenia można dokonać również telefonicznie pod numerem 664-316-709.

 

Geneza projektu

Niewypłacalność przedsiębiorstw stanowi istotny problem we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Każdego roku ponad 200 tysięcy przedsiębiorstw staje w obliczu bankructwa. W wyniku tego zjawiska pracę traci ok. 1,7 mln osób. Wiele z tych firm można by uratować, gdyby w porę zauważyły swoje problemy i podjęły działania, by je rozwiązać.

Pierwszym państwem, które podjęło kompleksowe działania wspierające przedsiębiorców w kłopotach, była Dania, gdzie od ponad 10 lat realizowany jest projekt Early Warning (EW). Okazał się on dużym sukcesem – zbudowano sieć ponad 100 mentorów, którzy pro bono pracują z przedsiębiorcami, wspierając ich w procesie wychodzenia z kryzysu. Mentorzy projektu pomogli już ponad 5 000 firm.

Firmy objęte wsparciem EW zachowały średnio 72% swoich przychodów i 72 % zatrudnienia, podczas gdy dla firm niekorzystających z pomocy oferowanej przez EW wskaźniki te wynosiły odpowiednio 64 % i 57%.

Na bazie doświadczeń duńskich opracowany został międzynarodowy partnerski projekt Early Warning Europe, finansowany jest ze środków UE w ramach programu COSME (Europe’s programme for small and medium-sized enterprises).

W ramach projektu opracowany zostanie system wsparcia przedsiębiorstw w trudnościach. System ten zostanie przetestowany w czterech krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Oprócz Polski do projektu zostały zaproszone Grecja, Włochy i Hiszpania. W każdym z tych państw proponowane działania będą dostosowane do specyfiki danego kraju. We wdrażaniu systemu kraje te korzystać będą z pomocy Danii, Niemiec i Belgii, czyli państw mających już doświadczenie w pracy z przedsiębiorcami, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji.

Opracowanie skutecznych mechanizmów wczesnego ostrzegania w krajach pilotażowych zaplanowane jest na lata 2017-2019. Na tym jednak projekt się nie zakończy. Przewidziana jest tzw. druga fala, która swoim zasięgiem obejmie co najmniej pięć innych krajów. Ostatecznym celem projektu EWEurope jest objęcie jego zasięgiem wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Zapraszamy do kontaktu: PARP, Fundacja Firm Rodzinnych, STYKI