Awwwards

Kurs Połącz Kropki

Kurs dla kadry zarządzającej oraz nauczycieli uczących w klasach 4-8 w szkołach Montessori

Zmień szkołę razem z nami!

O jakiej szkole marzymy?

Bezpiecznej

Inspirującej

Uczącej życia


Połącz kropki to program, którego celem jest zmiana szkoły przez wdrożenie projektów uczniowskich. Projekty uczniowskie to takie, w których nauczyciel określa jedynie obszar projektu i jego „warunki brzegowe”, resztę pozostawiając uczniom.

Kurs Połącz Kropki przeznaczony jest dla nauczycieli, wychowawców i edukatorów, którzy chcą zmieniać miejsca, w których pracują z dziećmi. Wraz z uczestnikami łączymy wszystko to, co dla nich ważne: wartości, wiedzę, umiejętności i doświadczenie z pięknym obrazem ich placówek w przyszłości.

Uczestnicy są zapraszani do przyjrzenia się swojemu sposobowi myślenia i działania, celom, wizji i misji szkoły, oczekiwaniom przychodzącym ze świata zewnętrznego, korzyściom płynącym z wprowadzenia projektów uczniowskich. Wychodzimy z założenia, że uczestnicy kursu powinni zobaczyć, że taka zmiana wymaga zaangażowania i pracy w inny niż dotychczas sposób od nich samych oraz od wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób będą uczestniczyć w pracach projektowych: uczniów, rodziców, pracowników szkoły i innych.

W trakcie kursu pokazujemy drogę, jaką trzeba przebyć, żeby projekty uczniowskie stały się codziennością w szkole. Kolejne kroki uczestnicy robią przy pomocy różnych narzędzi. Wybór narzędzi należy do nauczyciela, podczas kursu pokazujemy jedynie wiele różnych rozwiązań, dzięki którym można łatwiej ogarnąć kolejne etapy. W ramach nauki metody uczestnicy prowadzą pilotażowo pierwsze projekty uczniowskie we własnych szkołach.

W programie Połącz Kropki nie chodzimy na skróty, i nie uczymy tego naszych nauczycieli. To co wartościowe musi powstać z połączenia przekonań, entuzjazmu, wiedzy i umiejętności wszystkich zainteresowanych.

Dla kogo jest ten kurs?

Program Połącz Kropki jest przeznaczony dla szkół, w których znajdą się ludzie, którzy chcą wspólnie, zespołowo zmieniać szkołę w przestrzeń coraz lepiej wspierającą samodzielność, odwagę, komunikację między uczniami i ich przedsiębiorczość. 

W programie mogą uczestniczyć szkoły prywatne, publiczne a także grupy i kooperatywy skupiające nauczycieli i uczniów z edukacji domowej. Zapraszamy szkoły podstawowe i ponadpodstawowe wszystkich typów. 

Warunki brzegowe

Warunkiem uczestnictwa szkoły jest zaangażowanie zespołu dorosłych (przynajmniej 2 osoby), który będzie miał wsparcie dyrekcji we wdrażaniu projektów oraz udział dyrektorki/dyrektora w indywidualnym spotkaniu o tworzeniu przyjaznego projektom środowiska. 

Korzyści

Uczniowie

większa siła sprawcza

budowanie relacji z rówieśnikami

lepsza komunikacja ze światem zewnętrznym

podejmowanie nowych wyzwań, przekraczanie własnych granic, wychodzenie poza szkolne ramy

większa otwartość

budzenie pasji i zainteresowań

Nauczyciele

radość z pracy

większa niezależność

wiara w siebie i większa siła sprawcza

praca na różnych poziomach, w zależności od możliwości uczniów

poznanie zainteresowań, poglądów i sposobu myślenia uczniów

duże możliwości pracy wychowawczej

możliwość integrowania przedmiotów

Szkoła

bardziej samodzielna i innowacyjna kadra

wprowadzenie do pracy w szkole kompetencji XXI wieku

lepszy wizerunek szkoły

lepsze wyniki naukowe uczniów

więcej nietypowych pasji i osiągnięć

lepsze relacje uczniów ze sobą i z nauczycielami

Społeczność lokalna

większa więź uczniów ze społecznością

pozyskanie uczniów jako wolontariuszy i sympatyków działań lokalnych

proaktywne osoby, które chcą i potrafią wpływać na działania lokalne

Jak pracujemy?

Warsztaty


Coaching

Wykłady

Materiały

Konsultacje

Praca w grupach

Kadra kursu

JUSTYNA JÓZEFOWICZ

Coach, trenerka, mediatorka, ekspertka ds. coachingu w edukacji. Absolwentka filologii polskiej, Szkoły Trenerów Biznesu TROP oraz PwC Business Coaching Diploma (akredytacje międzynarodowe ICF, EMCC). Doktorantka Międzyuczelnianych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Psychology & ICT (SWPS oraz PJATK).

Doradca strategiczny i konsultantka firm, instytucji i organizacji społecznych. Mentorka Early Warning Europe PARP. Wcześniej członkini Zarządu Fundacji SYNAPSIS, założycielka pierwszego Centrum Aktywnej Mamy, menedżerka Creative Communication Cluster oraz szefowa rozwoju EFC.

Autorka strategii rozwoju i publikacji strategicznych. Współpracowała z: ENEA SA, Fundacja Orange, PMI, Millword Brown, SGH, UW, UJ. Uczy przedsiębiorczości na UW, a sama studiuje psychologię kliniczną na SWPS oraz Neurobiology of Everyday Life The University of Chicago. Bada wykorzystanie narzędzi biznesu w edukacji.

Ponadto maratonka, triathlonistka, gitarzystka Von Brochas i perkusistka zespołu LA.

__________________

HANNA BUCHNER

Nauczycielka historii, WOS, edukacji medialnej, j. polskiego oraz wychowawczyni w szkole podstawowej i gimnazjum. Uczyła zarówno w systemie tradycyjnym, jak alternatywnym tworząc i wdrażając autorskie programy nauczania historii a także Zintegrowany Program Nauczania dla klas 4-6 w systemie Montessori. Posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie edukacji pozaformalnej  zdobyte w różnych instytucjach kultury. Autorka materiałów dydaktycznych (programów, scenariuszy, pomocy naukowych i artykułów publikowanych w czasopismach dla nauczycieli), wykładowczyni Polskiego Instytutu Montessori. Współpracowała przy tworzeniu projektów edukacyjnych i programów dla instytucji publicznych i prywatnych w ramach realizacji ich misji edukacyjnej. Prowadzi warsztaty dla rad pedagogicznych, grup nauczycieli, oraz rodziców.

Magister historii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją nauczycielską, absolwentka kursu przedsiębiorczości w Akademii Leona Koźmińskiego, kursu nauczycielskiego Szkoły Edukacji oraz kursu dla dyrektorów szkół w Akademii Przywództwa Liderów Oświaty.

Prywatnie mama czterech córek, i szczęśliwa właścicielka psicy Fali.